Formandens beretning for Rosenvængets Venner.


Egon aflagde beretning for 2023!
Egon indledte sin beretning med at mindes tidligere formand Georg Clausen,
som vi mistede i 2023, efter en tragisk ulykke.
Egon bad om et minuts stilhed.
Egon kom derefter ind på genbrugsbutikken, som ejes af de to vennekredse Mosbølparkens vennekreds og Rosenvængets venner.
Overskuddet gør at vennekredsene kan gøre noget godt for beboerne.
Genbrugsbutikken har et godt bagland , der sponsorerer møbler, småting m.m.,
som de frivillige sørger for bliver rengjort og sat pænt op i butikken.
De frivillige chauffører henter og leverer møbler.
Egon sagde tak til sponsorer, kunder og alle frivillige.
Så fortalte Egon lidt om Rosenvænget.
I 2023 blev der købt kunstige blomster til hele huset.
Der arbejdes på en bålhytte til beboerne, som forventes opført i 2024.
Inga sørger for lidt lækkerier til beboerne, de får blomster til fødselsdag,
påskeæg til påske og i sommermånederne får de is med jævne mellemrum,
og hun kan se, de får lys i øjnene, når hun kommer.
To gange om året har Rosenvænget banko i samarbejde med SEA.
Det er godt besøgt.
Til Sct. Hans kom Skærbæk/Rømø folkedansere på besøg og gav opvisning,
Borgmester Jørgen Popp Petersen holdt en fin båltale, og derefter var der
grillpølser og kartoffelsalat.
H.C. Eichner spillede lidt hyggemusik, og beboerne fik sig en svingom.
Den 23. august var der sensommerfest for beboerne og deres pårørende,
en fantastisk fest, hvor MD duo fra Thy underholdt, og beboerne dansede og sang.
Vennekredsen stod for lækker mad.
Til jul var der gudstjeneste, julemanden kom på besøg med gaver til alle beboerne, derefter blev der serveret pålægskagemand, kaffe og kager.
Vennekredsen sponsorerer billetter til forskellige koncerter.

Vedr: vores fond.
Der kom 3 ansøgninger
Vaks fra Frifelt fik 20.000 kr.
SEA har fået bevilliget penge til en bakkesangerinde, der kommer den 27. marts
Ældrerådet fik 15.000 kr. til en udflugt.
Den 29. september var der frivillig fredag i Bredebro idrætscenter,
hvor 6 personer deltog.
Egon sluttede af med:
En STOR tak for godt samarbejde til bestyrelsen og en særlig tak til Birgit,
der har været medlem af bestyrelsen siden 2015. Birgit ønskede ikke genvalg.
Til vores kasserer Jimmy,
Til Lone som sørger for, at forhallen på Rosenvænget er pyntet op med blomster.
Til ledelsen på Rosenvænget Helle og Lena og hele personalet.
Til Birgit samt bestyrelsen for Mosbølparkens vennekreds.
Til Henrik(forretningsbestyrer) og butikkens kasserer Berit.
Tak til Yrsa og Hans for et revideret regnskab.

Del siden